Danh sách các PTN là đối tác chính thức của BGCC

   
Cập nhật thường xuyên danh sách các phòng thí nghiệm là đối tác chính thức của TRUNG TÂM TƯ VẤN DI TRUYỀN VÀ UNG THƯ BIONET - BGCC

Một trong những giá trị cốt lõi và cũng là điểm mạnh của BGCC đó là chúng tôi luôn hướng đến một hệ thống dịch vụ chuyên sâu nhưng rộng khắp, nhờ vào việc liên kết, hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức và chuyên gia ở cả trong nước và trên thế giới ... Dưới đây là danh sách các phòng thí nghiệm đang trực tiếp triển khai các dịch vụ xét nghiệm cho các khách hàng của BGCC:

1. DDC: ảnh logo; địa chỉ Giới thiệu các dịch vụ đang hợp tác triển khai
2. Natera  
3. Eastern Biotech  
4. Phòng thí nghiệm Bionet  

Bản tin đang cập nhật

 

 

Thành viên
Hỗ trợ trực tuyến
Video